Zawód Architekta w Europie

 

Proszę wybrać jedną z poniższych opcji.

WERSJA ANKIETY DLA GŁÓWNYCH ARCHITEKTÓW

Jeśli pracujesz jako Główny architekt, Wspólnik, Dyrektor lub Architekt zatrudniony na podstawie umowy na zlecenie 

WERSJA ANKIETY DLA ARCHITEKTÓW

 

Pozostali architekci 

© 2020 Mirza & Nacey Research Ltd.